Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

§ 1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi FLORA i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Goście Willi FLORA korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 3. Regulamin jest do wglądu w Recepcji a także na stronie www.willaflora.eu

§ 2

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy rezerwacji, Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

§ 3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość otrzymuje tylko jeden klucz do pokoju oraz jeden klucz do drzwi wejściowych. Za zgubienie kluczy opłata wynosi 50,00 zł (koszty wymiany wkładek).
 3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, należność za całość pobytu nie ulega zmianie. Opłata uzdrowiskowa nie wchodzi w cenę pokoju, jest dodatkowo płatna wyłącznie gotówką.
 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. W przypadku nie przyjechania Gościa do obiektu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Willa FLORA zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu bądź środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 8. Willa FLORA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Willi FLORA lub innych Gości, pracowników obiektu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi FLORA pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku dzieci.
 2. Gość Willi FLORA ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Willa FLORA zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, czajnik, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od pokoju na klucz.
 5. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości oraz przepisy prawne, obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie Willi FLORA, poza miejscem do tego przeznaczonym. Goście niestosujący się do tego zakazu zostają każdorazowo obciążeni kwotą 100,00 zł.
 6. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI FLORA

 1. Willa FLORA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Willi czy poza terenem obiektu.
 2. Willa FLORA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 6

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa FLORA przechowa powyższe przedmioty przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

§ 7

CISZA NOCNA

 1. W Willi FLORA obowiązuje cisza nocna od godziny 2200 do godziny 600 rano.

§ 8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 2. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Willi FLORA od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. Willa FLORA akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
 4. Parking przy budynku jest parkingiem niestrzeżonym, a obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Mariusz Sobczak Willa FLORA z siedzibą 33-380 Krynica-Zdrój ul. Kiepury 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

 

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu
w Willi FLORA.